Languages
玩具總動員
首頁    |    不過夜營隊    |    趣味

 

孩子藉由玩具的組合來訓練手眼協調及邏輯概念,
可以發揮自己的想像力 組合出獨一無二的作品喔! 

備註: 15:40~17:00大地遊戲、小隊時間(聯繫家長回家準備)
   
                                                              
  截止報名 截止報名
 
 截止報名 截止報名

(暫停開放)
     截止報名 截止報名

  截止報名
  截止報名  截止報名

截止報名

截止報名