Languages
小小服裝設計師
首頁    |    不過夜營隊    |    趣味
從最簡單的鈕扣開始,鈕扣不只可以縫在衣服上,也能有許多的變化。
在課程中除了手做,也教孩子色彩的變化,讓孩子在課程裡豐富學習。
讓孩子實際手做來完成屬於自己獨一無二的作品,讓孩子的作品可以運用在生活中也能從中獲得成就感。 
                           
                           

備註: 15:40~17:00大地遊戲、小隊時間(聯繫家長回家準備)

 
  截止報名 截止報名
   
 
 
    截止報名  截止報名
 
    截止報名 截止報名